Co to jest BPW?
Międzynarodowa Federacja Business and Professional Women (BPW International) założona została przez dr Lenę Madesin Phillips w
sierpniu 1930 roku. Rzuciła ona wtedy kobietom w Europie wyzwanie, które miało na celu powołanie międzynarodowej organizacji wspierającej oraz promującej kobiety w biznesie i wolnych zawodach. W momencie powstawania organizacja skupiała 16 krajów członkowskich.

Dziś BPW jest obecne w ponad 80 krajach z 5 regionów świata i jest jedną z najbardziej wpływowych kobiecych organizacji pozarządowych na świecie. Nasze członkinie to wpływowe liderki biznesu i wolnych zawodów, jak również młode kobiety-przedsiębiorczynie.

Przez ostatnie 87 lat, BPW International rozwijała się i ewoluowała. Nasze korzenie wyrastają z idei „wspierania i promocji”, a główny cel to wzmacnianie kobiet w rozwijaniu potencjału na wszystkich poziomach, które owocują coraz szerszym udziałem kobiet w strukturach władzy i podejmowania decyzji.

Początek „wspierania i promocji” rozpoczął się dwa lata po powstaniu Organizacji Narodów Zjednoczonych. BPW International była jedną z pierwszych organizacji, która w roku 1947 uzyskała status konsultacyjny przy Radzie Społeczno-Ekonomicznej ONZ. W tej roli BPW International odegrała główną rolę w zainicjowaniu i promowaniu:
– powstania w 1947 roku Komisji ds. Statusu Kobiet
– ogłoszenia roku 1975 Międzynarodowym Rokiem Kobiet
– ogłoszenia „Dekady na rzecz Kobiet” w latach 1976-1985
– organizacji Pierwszej Światowej Konferencji Kobiet w Mexico City

Od tego czasu BPW International mocno wspiera wszystkie konferencje kobiet. Do dziś, aktywnie współpracuje z innymi organizacjami kobiecymi i agencjami ONZ, w celu polepszania sytuacji kobiet globalnie i na terenach lokalnych. Dowodem jakości pracy BPW przy ONZ był przyznany nam w roku 1987 przez Sekretarza Generalnego ONZ, Javiera Pereza de Cuellar Certyfikatu Posłańca Pokoju.

Główna część naszej pracy to mentoring, szkolenia z zakresu przywództwa. Dzięki otrzymanym na szkoleniach narzędziom kobiety budują kariery stając się liderkami w swoich dziedzinach.  Dodatkowymi przykładami projektów BPW są szkolenia zawodowe, mikrokredyty, doradztwo zawodowe oraz pomoc kobietom w kryzysie – w celu odzyskania wiary w siebie i zapewnienia ekonomicznej niezależności. Co trzy lata odbywa się też konkurs: „Pomagać Kobietom – pomóc sobie”. Od pierwszej edycji w roku 1999 członkinie BPW pomogły ponad 45 000 kobietom na arenie międzynarodowej. W ten sposób nasze członkinie spłacają dług wobec swoich poprzedniczek, mentorek i społeczności.

Wiemy, że nasze działania są największą siłą BPW i nadal lobbujemy w ONZ. Sam fakt umieszczania naszych postulatów w części zwanej „Uzgodnienia” jest niezwykle istotny, ale najważniejsze jest to, że nadajemy im priorytet. Pracujemy nad uupełnieniem informacji i danych dotyczących kwestii równości płci, co pozwala analizować i lepiej rozumieć obecną sytuację kobiet na na całym świecie.

W BPW wierzymy w partnerstwo i współpracę. Dlatego też od ponad 25 lat współpracujemy z czterema innymi organizacjami kobiecymi w Projekcie Five-O, a są to: Międzynarodowa Rada Kobiet, Międzynarodowa Federacja Kobiet z Wyższym Wykształceniem (University Women), Zonta International i Soroptimist International. Pomagamy również rządom na całym świecie w ich projektach związanych ze zmniejszaniem różnic między płciami oraz staramy się zapewnić przyjazne środowisko dla rozwoju kobiet w poszczególnych krajach.

Ważne wydarzenia BPW
Jest ich wiele, ale przynajmniej co trzy lata, na Światowym Kongresie BPW, możemy doświadczyć inspirujacej mieszaniny wytężonej pracy, wspaniałej zabawy, sprawiedliwych sporów o rezolucje i poprawki, które wprowadzane są do naszej światowej konstytucji. Korzystamy z networkingu i współdziałamy na poziomie wolnym od granic narodowych.

Innym cyklicznym wydarzeniem jest Ceremonia Zapalania Świec, która odbywa się w lutym każdego roku. Podczas uroczystości zapalamy świece, które są symbolem wsparcia i silnej więzi między członkiniami z najdalszych zakątów świata. Towarzyszące nam podniosłe uczucia oraz poczucie wspólnoty tworzą atmosferę porozumienia silnych kobiet oddanych podobnym celom i ideom.

Dla Światowej Prezydent są to wspaniałe okazje dzielenia z każdą członkinią swoimi nadziejami i planami na przyszłość.

Nasza historia
Trudno czasem wywnioskować z podręczników, że kobiety mają swą historię i wspaniałą przeszłość. Pionierki, polityczki, przywódczynie, przedsiębiorczynie, artystki, kobiety oddane nauce oraz wiele innych mają swoje wielkie zasługi  – w każdej kulturze oraz na każdym kontynencie. Musimy uświadomić sobie istnienie tych wszystkich, torujących nam drogę, odważnych i mądrych działaczek, które stały się mentorkami w dzisiejszych czasach.

Nie byłoby BPW gdyby nie dalekowzrocznoczna i zdeterminowana dr Lena Madesin Phillips. Jej pomysł na instytucję zrzeszającą kobiety wszystkich kultur, przekonań politycznych, ras i religii w walce o lepszy świat z pewnością uznać należy za perspektywiczne myślenie. W roku 1930, podczas kryzysu światowego i politycznej niepewności, pomysł ten wydawał się wręcz utopijny. Nasza założycielka udowodniła, że często wczorajsza utopia okazuje się być dzisiejszą rzeczywistością. BPW International stała się światową siecią kobiet pracy i biznesu, o statusie Konsultanta Pierwszej Kategorii przy ONZ i ze stałymi przedstawicielkami w Nowym Jorku, Genewie, Paryżu i Wiedniu.

Każda członkini klubu BPW ma świadomość przynależności do silnej kobiecej organizacji o imponującej przeszłości i nieograniczonym potencjale w przyszłości. Realizując ten potencjał każda członkini pracuje społecznie i wnosi to, co leży w jej możliwościach.

Historia BPW pełna jest kompetentnych i oddanych kobiet, dumnych ze swej pracy na rzecz równych szans dla kobiet na całym świecie.