Misja Stowarzyszenia Business and Professional Women „Posnania”

  • Łączymy się, by w atmosferze szacunku, przyjaźni i współpracy solidarnie wspierać kobiety.
  • Dzielimy się doświadczeniami oraz wzajemnie inspirujemy.
  • Poszukujemy nowych rozwiązań wychodzących poza stereotypy i stale dążymy do zwiększania naszego profesjonalizmu.
  • Chcemy mieć twórczy wkład w rozwój świata, skupiając się na potencjale kobiet, kwestii równości płci oraz praw człowieka.
  • Działamy społecznie na rzecz potrzebujących, ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego.