Stowarzyszenie Business and Professional Women „Posnania”

KRS 0000705015

NIP 7822760321

konto: BGŻ BNP PARIBAS 64 1600 1462 1817 8716 3000 0001

Stowarzyszenie Business and Professional Women „Posnania” jest członkiem

Polskiej Federacji Klubów BPW oraz Międzynarodowej Federacji BPW